Posts Tagged ‘Generation Y’

การเยี่ยมชมภายในศูนย์วิจัยในส่วนจัดแสดง รับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ 3 เอ็ม

การเยี่ยมชมภายในศูนย์วิจัย
ในส่วนจัดแสดง
รับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีของ 3 เอ็ม

                                             นางสาวชูชีพ  มามาก
12   กรกฎาคม   2555

 

แนะนำความเป็นมาของศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดย ดร. ประกอบ กิติพิชัย

          บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ภายในศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบไปด้วย ส่วนจัดแสดงสินค้า ห้องปฏิบัติการใช้งานจริง ห้องประชุมสัมมนา ในพื้นที่กว่า 3,580 ตารางเมตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะนำพาความสุขต่อเนื่องไม่รู้จบ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และการใช้ชีวิตจากสังคมไทย โยงใยไปทั่วโลก

         บริษัท 3  เอ็มมีชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และเวชภัณฑ์ อาหาร ตลอดจนธุรกิจค้าปลีก 3 เอ็ม ประเทศไทย มีศักยภาพในด้านการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากหลายหลายเทคโนโลยี อาทิผลิตภัณฑ์วัสดุงานขัด  ผลิตภัณฑ์ฟิลเทรชั่น  ผลิตภัณฑ์โพสต์-อิท ® ผลิตภัณฑ์เทปกาวตราสก๊อตช์ ® ผลิตภัณฑ์กราฟิกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เทปปิดแผลผ่าตัด อุปกรณ์และวัสดุตกแต่งแผล พลาสเตอร์ยาทั่วไป รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการในทุก ๆ ด้านของผู้บริโภคชาวไทย            

                                                                                                    

         Built to exceed exceed   โดย  บรรณารักษ์ ชาวสิงค์โปร์  แนะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ  เช่น   3 M  Intelligent return and sorter system – FX  คืนหนังสือ ซึ่งสามารถแยกหนังสือได้เป็นหมวด ๆ  , สามารถให้ผู้ใช้ออกแบบบัตรห้องสมุดได้เอง , 3 M book sanitizer  เครื่องใช้สำหรับทำความสะอาดหนังสือ เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ   เช่น เชื้อรา   และดีต่อสุขภาพผู้อ่าน ปลอดภัย

         Generation Y ร้ายจริงหรือ ?  บรรยายโดย เภสัชกร ดร. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช                                               

         Generation B (Baby Boomer Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507  อายุ  44 – 62 ปี จะเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา  อดทน ให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ   อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว  มีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจาก   มีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก ปัจจุบันนักการตลาดในหลายๆ ประเทศเน้นทำการตลาดกับกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ มีกำลังซื้อ มีศักยภาพในการบริโภคสินค้า  มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อตัวเองและบุคคลใกล้ชิด                             

         Generation X (Extraordinary Generation)  คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522  อายุ 29 – 43 ปี มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work – life balance)  มีแนวคิดและการทำงานในลักษณะรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  ในด้านพฤติกรรมการบริโภคจะเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่กล้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทำงานในลักษณะใช้ความคิด สมาชิกหลักในครอบครัวทำงานทั้งสองคนใช้ชีวิตแบบทันสมัย                                                                                                                                 

         Generation Y (Why Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 –2533 อายุ 38 – 28 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร  อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน  Gen-Y เป็นผู้บริโภคที่ใจร้อน ต้องการเห็นผลสำเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง กลุ่มคน Gen-Y เชื่อว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องทำงานหนัก ทำให้มีการแต่งงานช้าลง ไม่ถึง 30 ไม่แต่ง ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมีอุปสรรคกับงาน ก็จะเลิกกับแฟนเลือกงาน คนกลุ่มนี้มักเปลี่ยนงานบ่อย มีเครดิตการ์ดมากกว่า 1ใบ ใช้บริการประเภทและมักใช้บริการ Personal Credit มากขึ้น

         สรุป

         Generation B-เป็นคนที่วางรากฐาน สร้างกรอบแนวคิด ขององค์กร                                                               

         Generation X-เบื่อกรอบที่รุ่นพี่สร้างไว้ อยากเปลี่ยนแปลง                                                                                      

         Generation Y-อยากออกนอกกรอบ แต่มัวแต่ยุ่งกับสังคมออนไลน์ จนหมดแรงออกจากกรอบ

(คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาฉบับเต็ม)

หมายเหตุ : การเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายทางวิชาการเพิ่มเติม เรื่องของเทคโนโลยีระบบการจัดการสื่อในห้องสมุด วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด  มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  นางไพจิตร  เกิดอยู่  นางทิพยถนอม  นนทนาคร  นางสาวชูชีพ  มามาก  นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  นางสาวทรงพร  พิรุณ  นายวรวิช  พุฒิวิสารทภาคย์  นางสาวพงษ์เนต  สถิตพงษ์  นางสาวจุฑามาศ   เชาวลิต  นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม  นางสาวสมสนิท  จันทะบุตร  นายสัญญา  ประกอบผล   นางจันทร์ฉาย  วีระชาติ  นางสาวโศภิดา  เดชเส้ง  นายภาณุมาตร์  สุทธิสังข์  นายศักดิ์สิทธิ์  คณะชาติ  นางสุภาพร วิมุกตานนท์  และนายอภิพล เมืองเกษม

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ