ค้นหาข้อมูล

ฐานข้อมูล DPU Information Bank เป็นฐานข้อมูลการรวบรวม จัดเก็บเอกสาร ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
โดยรวบรวมมาจากสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร, เอกสาร, หนังสือพิมพ์, จุลสาร, หนังสือ ฯลฯ ไว้ให้บริการ เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าวิจัย

กลับไปยังรายการ

ชื่อผู้แต่ง ประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย
คำสำคัญ/Keyword ประกอบด้วย
ประเภททรัพยากร =
ปีที่,ฉบับที่,เลขหน้า ประกอบด้วย
เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์,ปีที่พิมพ์ ประกอบด้วย

 

 Copyright @ 2011 DPU Information Bank. All Right Reserved.พัฒนาโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์