ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

สมัครอบรม

ตาราง: รายชื่อผู้เข้าอบรม   ส่งออกในรูป Excel   ส่งออกในรูป Word   ส่งออกในรูป CSV

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด  ค้นหาขั้นสูง 
    

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 3
     เร็คคอร์ด 1 ถึง 20 ของ 56
Tid
วันที่
รหัสประจำตัว (*)
ชื่อ-นามสกุล (*)
สถานะ
คณะ-สาขา (*)
เบอร์โทรศัพท์ (*)
Email (*)
หัวข้อที่อบรม
วันที่อบรม
ช่วงเวลาที่อบรม
จำนวนผู้เข้าอบรม (*)
 
1
00/00/0000
350589
poo
Outsider
thai
0898853758
pookii@dpu.ac.th
Library Tour
2
3
6
แสดงผล
2
00/00/0000
 
lek
 
lekkaow
123456
poo@dpu.ac.th
Library Tour
1
1
3
แสดงผล
3
00/00/0000
553289048912
นายสมชาย
พนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0898853758
pookii@dpu.ac.th
Library Training VTLS
1
2
1
แสดงผล
4
00/00/0000
 
pornthep
 
IT
00000
ddd@hotmail.com
Library Training VTLS
1
2
1
แสดงผล
5
00/00/0000
350589
นายนพดล ปัทมะ
บุคคลภายนอก
นิติศาสตร์
888888
pookii@dpu.ac.th
Library Training VTLS
1
1
1
แสดงผล
7
00/00/0000
350589
นายพรเทพ ยอแสงรัตน์
พนักงาน
สำนักเทคโนโลยี
407
pookii@dpu.ac.th
Library Training VTLS
1
2
1
แสดงผล
6
00/00/0000
350589
พรเทพ ยอแสงรัตน์
พนักงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
407
poo@dpu.ac.th
Library Tour
1
1
9
แสดงผล
8
00/00/0000
350589
นายพรเทพ ยอแสงรัตน์
บุคคลภายนอก
ฝ่ายวางแผน สำนักเทคโนโลยีฯ
407
pookii@dpu.ac.th
Library Tour
3
4
1
แสดงผล
9
00/00/0000
350589
พรเทพ
พนักงาน
สำนักเทคโนโลยีฯ
5555
poo@dpu.acth
Library Tour
2
2
1
แสดงผล
10
18/07/2012
350589
Pornthep.yos
พนักงาน
สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก
88888
หหหหหห
0
1
1
1
แสดงผล
11
18/07/2012
280180
สว
อาจารย์
บริหาร
469
buttajary@yahoo.com
Library Tour
1
4
32
แสดงผล
12
27/08/2012
370754
สุภี วิหคไพบูลย์
พนักงาน
ศูนย์สนเทศและหอสมุด
405
suphee.wih@dpu.ac.th
Library Training VTLS
4
1
3
แสดงผล
13
25/09/2012
370754
สุภี วิหคไพบูลย์
 
ศูนย์สนเทศและหอสมุด
405
suphee.wih@dpu.ac.th
Library Training VTLS
5
1
10 คน
แสดงผล
14
05/11/2012
550101010052
วรฤทัย ชุติวรพงษ์
ป.ตรี
คณะบริหารธุรกิจ
0881284014
gamm_3137@hotmail.co
Library Tour
15 มกราคม 2556
11.00-12.00 แนะนำการใช้ห้องสมุด
4คน
แสดงผล
15
05/11/2012
550101010058
อักษรสวรรค์ ใบหนองฮี
ป.ตรี
บริหารธุรกิจ
0872784906
gungging_za@hotmail.
Library Tour
15 มกราคม 2556
11.00-12.00 แนะนำการใช้ห้องสมุด
4 คน
แสดงผล
16
05/11/2012
550101010032
นางสาวชฎาภรณ์ ศรีนิล
ป.ตรี
บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
0871071537
chada_doreamon@hotma
Library Tour
15 มกราคม 2556
11.00-12.00 แนะนำการใช้ห้องสมุด
4
แสดงผล
17
05/11/2012
550101010014
นางสาวรัตนา วงศ์ประสิทธิ์สุข
ป.ตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
083-4392887
nay_ne2534@hotmail
Library Tour
15 มกราคม 2556
11.00-12.00 แนะนำการใช้ห้องสมุด
4คน
แสดงผล
18
22/10/2015
87604
Bradley
ยพยนร‘ยกยงร’ยน
QVHIPfkigZ
16413456364
lucas2d44@gmail.com
Library Tour
11 มกราคม 2556
14.00-15.00 แนะนำการใช้ห้องสมุด
oCUqH
แสดงผล
19
23/10/2015
857628
Bradley
ยป.ร รยก
ExdtviUxCLw
72919601301
lucas2d44@gmail.com
Library Tour
21 มกราคม 2556
10.00-11.00 แนะนำการใช้ห้องสมุด
IYThV
แสดงผล
20
23/10/2015
54181
Bradley
ยพยนร‘ยกยงร’ยน
dtDqdyNZuWJnwpWedaF
82477206849
lucas2d44@gmail.com
Library Tour
18 มกราคม 2556
14.00-15.00 แนะนำการใช้ห้องสมุด
zfEIv
แสดงผล
หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 3
     เร็คคอร์ด 1 ถึง 20 ของ 56

 

 ศูนย์สนเทศและหอสมุด